Bronnen Bronnen
Bronnen

AB0012

Afgeschermd (Algemene bron)
datum: 8 feb 1969
veld 1: Datum: 8 februari
veld 2: Tijd : 21:55 u
veld 3: gewicht : 6 pond
hierin
8 feb 1969 Afgeschermd (-) als kind
Afgeschermd (-) als vader
Yvonne Christine (Yvonne) van Vreeswijk (*1949-1998) als moeder

IDK001

Afgeschermd (Identiteitskaart of paspoort)
Nationaliteit/Nationality: Nederlandse
Documentnummer/Documentno: IF3810126
Naam/Surname: Mook
Voornamen/Given Names: Jolanda Denise
Geboortedatum/Date of Birth: 08 FEB/FEB 1969
Geboorteplaats/Place of Birth: Rotterdam
Lengte/Height: 1,60 m
Geslacht/Sex: V/F
Pers. Nummer/Pers. no.: XXXXXXXXX
Instantie/Authority: Burgemeester van Capelle aan den IJssel
Afgiftedatum/Date of Issue: 25 JUL/JUL 2006
Geldig tot/Date of Expire: 25 JUL/JUL 2011
hierin
Afgeschermd (-) als hoofdpersoon

AB0016

Afgeschermd (Algemene bron)
datum: 14 mrt 1972
hierin
14 mrt 1972 Afgeschermd (-) als kind
Afgeschermd (-) als vader
Yvonne Christine (Yvonne) van Vreeswijk (*1949-1998) als moeder
Afgeschermd (-) als zus

IDK002

Afgeschermd (Identiteitskaart of paspoort)
Nationaliteit/Nationality: Nederlandse
Documentnummer/Documentno: IF3776738
Naam/Surname: van Es
Voornamen/Given Names: Ian Matthew
Geboortedatum/Date of Birth: 22 OKT/OCT 1996
Geboorteplaats/Place of Birth: Capelle aan den IJssel
Lengte/Height: 1,49 m
Geslacht/Sex: M
Pers. Nummer/Pers. no.: XXXXXXXXX
Instantie/Authority: Burgemeester van Capelle aan den IJssel
Afgiftedatum/Date of Issue: 25 JUL/JUL 2006
Geldig tot/Date of Expire: 25 JUL/JUL 2011
hierin
Afgeschermd (-) als hoofdpersoon

PL0002

Afgeschermd (Persoonslijst)
Ontvangen: 12 jun 2007
CBG Refnr.: 0558939- 81391
hierin
12 jun 2007 Yvonne Christine (Yvonne) van Vreeswijk (*1949-1998) als hoofdpersoon
Elisabeth Maria Koks (*1920-1968) als moeder
Jean Willem van Vreeswijk (*1914-1999) als vader
Afgeschermd en Yvonne Christine (Yvonne) van Vreeswijk als echtpaar
Afgeschermd (-) als echtgenoot
Afgeschermd en Yvonne Christine (Yvonne) van Vreeswijk als echtpaar
Afgeschermd (-) als echtgenoot
Afgeschermd (-) als kind
Afgeschermd (-) als kind
Afgeschermd (-) als kind

PK0010

Persoonskaart Johannes Gadellaa (Persoonskaart)
Ontvangen: 12 jun 2007
Akte: 49
Vergel. datum: 19390310
Achterkant (J/N): J
hierin
12 jun 2007 Johannes Gadellaa (*1879-1961) als hoofdpersoon
Johannes Gadellaa (*1845-1883) als vader
Cornelia Theodora Horst (*1847-1903) als moeder
Cornelia Margaretha Johanna Straatman (*1884-1934) als echtgenote
Johannes Gadellaa en Cornelia Margaretha Johanna Straatman als echtpaar
Johannes Gadellaa en Anna Margaretha Vermeulen als echtpaar
Anna Margaretha Vermeulen (*1883-1962)
Jacob Wolf (*1908-) als betrokkene
Johan Wilhelmus Wolf (*1910-) als betrokkene
Jacob Wolf en Margaretha Johanna Everarda Gadellaa als echtpaar
Margaretha Johanna Everarda Gadellaa (*1918-1969) als kind
Cornelis Theodorus Gadellaa (*1920-1993) als kind
Cornelis Theodorus Gadellaa en H van Katwijk als echtpaar
H van Katwijk (*1920-) als betrokkene
Theodorus Lambertus Gadellaa (*1923-1984) als kind
Theodorus Lambertus Gadellaa en H M Prins als echtpaar
H M Prins (-) als betrokkene
Afgeschermd (-) als kind
woont Oude Kleiweg 7 Overschie op 11 mei 1936

PK0011

Persoonskaart Willem van Vreeswijk (Persoonskaart)
Ontvangen: 12 jun 2007
Akte: 7779
Vergel. datum: 11-12-1942
Achterkant (J/N): J
hierin
12 jun 2007 Willem van Vreeswijk (*1916-1985) als hoofdpersoon
Willem Adrianus Jacobus van Vreeswijk (*1881-1974) als vader
Maria Petronella van Buren (*1881-1963) als moeder
Alida Adriaanse (*1917-1985) als echtgenote
Willem van Vreeswijk en Alida Adriaanse als echtpaar
Alida Martha van Vreeswijk (*1937-) als kind
Afgeschermd (-) als betrokkene
Afgeschermd en Alida Martha van Vreeswijk als echtpaar

PK0012

Persoonskaart Nicolaas Jacobus van Vreeswijk (Persoonskaart)
Ontvangen: 12 jun 2007
Akte: 4297
Vergel. datum: 1-10-1942
Achterkant (J/N): n
hierin
12 jun 2007 Nicolaas Jacobus van Vreeswijk (*1908-1945) als hoofdpersoon
Willem Adrianus Jacobus van Vreeswijk (*1881-1974) als vader
Maria Petronella van Buren (*1881-1963) als moeder
Maria Gesien Jacobse (*1918-1979) als echtgenote
Nicolaas Jacobus van Vreeswijk en Maria Gesien Jacobse als echtpaar

PK0013

Persoonskaart Wilhelmus Theodorus van Es (Persoonskaart)
Ontvangen: 12 jun 2007
Akte: 181
Vergel. datum: 30 Nov 1943
Achterkant (J/N): J
hierin
12 jun 2007 Wilhelmus Theodorus van Es (*1882-1959) als hoofdpersoon
Thijmen van Es (*1854-1916) als vader
Johanna Jacoba Catharina Jansen (*1857-1911) als moeder
Wilhelmus Theodorus van Es en Elisabeth Hoksbergen als echtpaar
Elisabeth Hoksbergen (*1879-1962) als echtgenote
Wilhelmus Theodorus (Willem) van Es (*1904-) als kind
Barbara van Es (*1908-) als kind
Geertruida Bernardina van Es (*1909-) als kind
Theodorus Wilhelmus (Theo) van Es (*1910-1967) als kind
Theodorus Wilhelmus (Theo) van Es en Grada Straatman als echtpaar
Grada Straatman (*1919-1965) als betrokkene
Elisabeth Wilhelmina van Es (*1921-1991) als kind
Hubertus Hendrik Perquin en Elisabeth Wilhelmina van Es als echtpaar
Hubertus Hendrik Perquin (-) als betrokkene

PK0014

Afgeschermd (Persoonskaart)
Ontvangen: 12 jun 2007
Akte: 1577
Vergel. datum: 20-11-1937
Achterkant (J/N): J
hierin
12 jun 2007 Theodorus Wilhelmus (Theo) van Es (*1910-1967) als hoofdpersoon
Grada Straatman (*1919-1965) als echtgenote
Theodorus Wilhelmus (Theo) van Es en Grada Straatman als echtpaar
Theodorus Wilhelmus (Theo) van Es en Henderika (Riek) Velt als echtpaar
Henderika (Riek) Velt (*1915-1987) als echtgenote
Afgeschermd (-) als kind
Afgeschermd (-) als kind
Barbara van Es (*1946-1981) als kind
Theodora Henderika (Thies) van Es (*1948-1980) als kind
Afgeschermd (-) als kind
Afgeschermd (-) als kind
Afgeschermd (-) als kind

T001

Trouwboek Willem van Es Trijntje van der Haak (Trouwboek)
trouwplaats: Kamerik
periode: 1771
Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Utrecht
Archief: DTB Teckop
Inventarisnr.: 592, 593
Gezindte: Rooms katholiek
- Teckop, doopregister RK 1733 -1812 (592)
- Teckop, dopen RK 1789-1811 afschrift (593)
- Teckop, huwelijksregister RK 1771-1781, 1793-1801 (592)
VAN PAPIER NAAR DIGITAAL

Een initiatief van Hans den Braber en Herman de Wit
ter bevordering van het online brengen van genealogisch bronmateriaal.
hierin
27 okt 1777 Willem van Es en Catharina (Trijntje) van den Haak als echtpaar

BSO0006

BS Overlijden Maria Johanna Proveniers (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Rotterdam
periode: 1915
Archiefnaam: Gemeentearchief Rotterdam
Archief: Overlijden Burgelijke Stand
Inventarisnr.: 597
Heden zes Februari negentien honderd vijftien verschenen voor mij, Ambtenaar van den burgelijken stand van Rotterdam: Hendrik Davids, oud zevenenveertig jaren, lijkbezorger, wonende alhier en Johannes Adrianus van Leusden, oud tweeendertig jaren, scheepsroeier, wonende alhier, die verklaarden, dat op vijf Februari dezes jaars, des namiddags te drie uur, West Zeedijk nummer zevenenzeventig a, alhier is overleden: Maria Johanna Proveniers, oud tachtig jaren, geboren en wonende alhier, zonder beroep, weduwe van Hendrikus Hilgers, dochter van Henricus Adrianus Proveniers en Maria Johanna Kamerbeek, beiden overleden.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
hierin
6 feb 1915 Maria Johanna Proveniers (*1834-1915) als overledene
Hendrikus Hilgers (*1835-1887) als partner
Henricus Adrianus Proveniers (*1800-1852) als vader
Maria Johanna Kamerbeek (*1808-1870) als moeder

BSO0007

BS Overlijdenregister Lambertus van Vreeswijk (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Rotterdam
periode: 1813
Archiefnaam: Gemeentearchief Rotterdam
Archief: Overlijdensregister Burgelijke stand
In het jaar Een Duizend agt Honderd dertien den Zestienden December des middags zijn voor ons Mr Marianus Haag provisioneel gecommitteerd tot dewaarneming van den Civilen Staat der Stad Rotterdam, gecompareerd:
Hendrik Dekker, oud Zevenendertig jaren, tegelbakker
en
Johannes van Beek, oud negenendertig jaren sjouwer
Wonende heden in de Blom Steeg inden Raamstraat nr 407 enzijnde geburen van nagenoemde Lambertus van Vreeswijk.
dewelken ons verklaarden dat op den dertienden dezer, des namiddags ten vijf uur, inzeker huis staande in de Blomsteeg 407, in den ouderdom van zevenenvijftig jaren is overleden Lambertus van Vreeswijk echtgenoot van Elisabeth Reuvekamp zijnde geweest koetsier, geboren te Vianen en gedomiliceerd alhier
Wiens vader Jacobus van Vreeswijk zijnde geweest boerenarbeider te Jutphaas en wiens moeder, welkers naam aan de declaranten is onbekend te Vianen respective zijn overleden
En heeft Dekker, deze acte van overlijden
hierin
1813 Lambertus van Vreeswijk (*1759-1813) als overledene
Elizabeth Reuvenkamp (*1767-1830) als echtgenote
Jacobus Lammertsze van Vreeswijk (~1727-1810) als vader
Margarita (Grietje) Boerekamp (*1726-1790)

ab0013

overlijdensadvertentie Willem Jochums Walstra Leeuwarder courant 20-9-1825 (Algemene bron)
plaats: Leeuwarden
datum: 20 sep 1825
Heden morgen omstreeks drie uren, trof mij en mijne kinderen, de allergevoeligste flag des levens, door het verliessen van mijn dierbare echtgenoot, WILLEM JOCHUMS WALSTRA, na een langdurig verval van krachten, in den ouderdom van circa drie en vijftig jaren, en na eene echtverbintenis van 25 jaren, in leven Beurtschipper van Leeuwarden op Amsterdam,
Leeuwarden, den 18 September 1825.
JOHANNA PIETERS RIJKS,
wed. WILLEM JOCHUMS WALSTRA.
hierin
20 sep 1825 Willem Jochums Walstra (*1773-1825) als overledene
Johanna Pieters Rijks (*1770-1844) als echtgenote
Willem Jochums Walstra en Johanna Pieters Rijks als echtpaar
Willem Jochums WalstraBeurtschipper te Leeuwarden op 18 sep 1825 als overledene

www002

Website Erik van de Velde (Website)
URL: http://home.wanadoo.nl/korvel/vons/
Naam website: Genealogie site van Erik van de Velde
Genealogie site van Erik van de Velde Genealogie site van Erik van de Velde
hierin
Willem Fons (*1744-1790) als hoofdpersoon

GL00034

geboorte Johannes Jacobus de Bakker (Genlias)
Plaats van akte: Oudenbosch
Archiefnaam: Brabants Historisch Informatie Centrum
Deel/Akte: 17
Detail resultaat: (Kind)

Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum
Algemeen Toegangnr: 50.128
Gemeente: Oudenbosch
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 17
Kind Johannes Jacobus de Bakker
Geboortedatum: 28-02-1861
Geboorteplaats: Oudenbosch
Vader Johannes Gerardus de Bakker
Moeder Cornelia Maes
hierin
Johannes Jacobus de Bakker (*1861-1946) als kind
Johannes Gerardus de Bakker (*1799-1868) als vader
Cornelia Maas (*1820-1882) als moeder
Johannes Gerardus de Bakker en Cornelia Maas als ouders

GL00035

huwelijk Johannes Jacobus de Bakker (Genlias)
Plaats van akte: 's-Hertogenbosch
Aktedatum: 20 jan 1883
Archiefnaam: Brabants Historisch Informatie Centrum
Deel/Akte: 4
Inventarisnr.: 3986
Detail resultaat: (Bruidegom)

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum
Algemeen Toegangnr: 50.083
Inventarisnr: 3986
Gemeente: 's-Hertogenbosch
Soort akte: huwelijk
Aktenummer: 4
Datum: 20-01-1883
Bruidegom Johannes Jacobus de Bakker
Geboortedatum: 28-02-1861
Geboorteplaats: Oudenbosch
Bruid Antonia Verhoeven
Geboortedatum: 17-02-1864
Geboorteplaats: 's-Hertogenbosch
Vader bruidegom Joannes Gerardus de Bakker
Moeder bruidegom Cornelia Maas
Vader bruid Hendrik Verhoeven
Moeder bruid Petronella van Rooij
Nadere informatie Akte bevat meer informatie over naamwijzigin
hierin
20 jan 1883 Johannes Jacobus de Bakker (*1861-1946) als bruidegom
Antonia Verhoeven (*1864-1954) als bruid
Johannes Jacobus de Bakker en Antonia Verhoeven als echtpaar
Johannes Gerardus de Bakker (*1799-1868) als vader bruidegom
Cornelia Maas (*1820-1882) als moeder bruidegom
Johannes Gerardus de Bakker en Cornelia Maas als ouders bruidegom
Hendrik Verhoeven (-) als vader bruid
Petronella van Rooij (-) als moeder bruid
Hendrik Verhoeven en Petronella van Rooij als ouders bruid

GL00036

huwelijk Petrus Johannes de Bakker (Genlias)
Plaats van akte: Oudenbosch
Aktedatum: 8 okt 1883
Archiefnaam: Brabants Historisch Informatie Centrum
Deel/Akte: 20
Inventarisnr.: 6206
Detail resultaat: (Bruidegom)

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum
Algemeen Toegangnr: 50.128
Inventarisnr: 6206
Gemeente: Oudenbosch
Soort akte: huwelijk
Aktenummer: 20
Datum: 08-10-1883
Bruidegom Petrus Johannes de Bakker
Geboorteplaats: Oudenbosch
Bruid Cornelia Rommers
Geboorteplaats: Oudenbosch
Vader bruidegom Johannes Gerardus de Bakker
Moeder bruidegom Cornelia Maas
Vader bruid Gerardus Rommers
Moeder bruid Geertruida Jongeneelen
Nadere informatie Akte bevat meer informatie.
hierin
8 okt 1883 Petrus Johannes de Bakker (*1858-) als bruidegom
Cornelia Rommers (-) als bruid
Petrus Johannes de Bakker en Cornelia Rommers als echtpaar
Johannes Gerardus de Bakker (*1799-1868) als vader bruidegom
Cornelia Maas (*1820-1882) als moeder bruidegom
Johannes Gerardus de Bakker en Cornelia Maas als ouders bruidegom
Gerardus Rommers (-) als vader bruid
Geertruida Jongeneelen (-) als moeder bruid
Gerardus Rommers en Geertruida Jongeneelen als ouders bruid

GL00037

scheidingsakte Petrus Johannes de Bakker (Genlias)
Plaats van akte: Oudenbosch
Aktedatum: 27 sep 1900
Archiefnaam: Brabants Historisch Informatie Centrum
Deel/Akte: 29
Inventarisnr.: 6207
Detail resultaat: (Bruidegom)

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum
Algemeen Toegangnr: 50.128
Inventarisnr: 6207
Gemeente: Oudenbosch
Soort akte: huwelijk
Aktenummer: 29
Datum: 27-09-1900
Bruidegom Petrus Johannes de Bakker
Bruid Cornelia Rommers
Vader bruidegom
Moeder bruidegom
Vader bruid
Moeder bruid
Nadere informatie Akte van scheiding
hierin
27 sep 1900 Petrus Johannes de Bakker (*1858-) als bruidegom
Cornelia Rommers (-) als bruid
Petrus Johannes de Bakker en Cornelia Rommers als echtpaar