Bronnen Bronnen
Bronnen

PK0003-2

Persoonskaart Adrianus Mook (Algemene akte)
Aktedatum: 5 dec 2006
Type Persoonskaart
Akte: 5841
Vergel. datum: 13-5-1939
Achterkant (J/N): J

PK0004-2

Persoonskaart Theodorus Lambertus de Bakker (Algemene akte)
Aktedatum: 5 dec 2006
Type Persoonskaart
Akte: 5688
Vergel. datum: 4-4-1939
Achterkant (J/N): J

PK0005-2

Persoonskaart Maria Elisabeth de Groot (Algemene akte)
Aktedatum: 5 dec 2006
Type Persoonskaart
Akte: 3369
Vergel. datum: 16-5-1941
Achterkant (J/N): N

PK0006-2

Persoonskaart Hendrikus Hilgers (Algemene akte)
Aktedatum: 5 dec 2006
Type Persoonskaart
Akte: 5853
Vergel. datum: 16-7-1941
Achterkant (J/N): J

WWW1-2

(c) 2007 Gixmo (Algemene akte)
Type Website
URL: http://www.gixmo.eu/webtrees
Naam website: Gixmo
(c) 2007 Gixmo - S tamboom, van Es, Mook, Hilgers, van Vreeswijk

AB0010-2

gegevens van Kees van der Pol (Algemene akte)
Aktedatum: 7 jan 2007
Type Algemene bron
met dank aan Kees van der Pol

PK0007-2

Persoonskaart Maria van Buren (Algemene akte)
Aktedatum: 13 jan 2007
Type Persoonskaart
Akte: 2293
Vergel. datum: 19 Juni 1947
Achterkant (J/N): J

PK0008-2

Persoonskaart Willem Adrianus Jacobus van Vreeswijk (Algemene akte)
Aktedatum: 13 jan 2007
Type Persoonskaart
Akte: 1270
Vergel. datum: 26 Maart 1947
Achterkant (J/N): J

PK0009-2

Persoonskaart Hendricus Franciscus Koks (Algemene akte)
Aktedatum: 13 jan 2007
Type Persoonskaart
Akte: 314
Vergel. datum: 5 Juni 1947
Achterkant (J/N): J

GL00030-2

Huwelijksakte Nicolaas Jacobus van Vreeswijk (Algemene akte)
Aktedatum: 23 okt 1880
Type Genlias
Archiefnaam: Gelders Archief
Deel/Akte: 59
Inventarisnr.: 1436
Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Gelders Archief
Algemeen Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 1436
Gemeente: Tiel
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 59
Datum: 23-10-1880
Bruidegom Nicolaas Jacobus van Vreeswijk
Leeftijd: 25
Geboorteplaats: Delft
Bruid Johanna Christina van Spierenburg
Leeftijd: 22
Geboorteplaats: Tiel
Vader bruidegom Willem van Vreeswijk
Moeder bruidegom Gerritje Willemina van Aalen
Vader bruid Adrianus Jacobus van Spierenburg
Moeder bruid Francina Aletta de Roodt
Nadere informatie beroep bg.: pakhuisbediende; beroep bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: geen beroep v ermeld; beroep moeder bg.: winkelierster; beroep vader bd.: huisschilder; beroep moeder bd.: zonder beroep

GL00031-2

Huwelijksakte Tijmmen Kroes (Algemene akte)
Aktedatum: 18 sep 1822
Type Genlias
Archiefnaam: Gelders Archief
Deel/Akte: 35
Inventarisnr.: 3564
Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Gelders Archief
Algemeen Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 3564
Gemeente: Nijkerk
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 35
Datum: 18-09-1822
Bruidegom Tijmmen Kroes
Leeftijd: 23
Geboorteplaats: (Nijkerk)
Bruid Geertje Bast
Leeftijd: 21
Geboorteplaats: (Wanneperveen)
Vader bruidegom Gerrit Kroes
Moeder bruidegom Evertje van Barneveld
Vader bruid Jacob Bast
Moeder bruid Aaltje ten Hoeven
Nadere informatie beroep bg.: schipper; beroep bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; b eroep moeder bg.: zonder beroep; beroep vader bd.: schipper; beroep moeder bd.: -

GL00032-2

Huwelijksakte Tijmen Hermanus Theodorus Rademakers (Algemene akte)
Aktedatum: 12 mei 1910
Type Genlias
Archiefnaam: Historisch Centrum Overijssel
Deel/Akte: 74
Inventarisnr.: 123.14579
Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Historisch Centrum Overijssel
Algemeen Toegangnr: 123
Inventarisnr: 123.14579
Gemeente: Zwolle
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 74
Datum: 12-05-1910
Bruidegom Tijmen Hermanus Theodorus Rademakers
Geboorteplaats: Utrecht
Bruid Everdina Antonia van Es
Geboorteplaats: Arnhem
Vader bruidegom Adrianus Rademakers
Moeder bruidegom Johanna Hendrika van den Heuvel
Vader bruid Thijmen van Es
Moeder bruid Johanna Jacoba Catharina Jansen
Nadere informatie bruidegom: 25 jaar.; bruid: 24 jaar.

GL00033-2

Overlijdensakte Adrianus Rademakers (Algemene akte)
Aktedatum: 27 apr 1907
Type Genlias
Archiefnaam: Het Utrechts Archief
Deel/Akte: 9
Inventarisnr.: 484
Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 463
Inventarisnr: 484
Gemeente: Zuilen
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 9
Aangiftedatum: 27-04-1907
Overledene Adrianus Rademakers
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 26-04-1907
Leeftijd: 76
Overlijdensplaats: Zuilen
Vader Theodorus Rademakers
Moeder Anna Maria Tops
Partner Johanna Hendrika van den Heuvel
Relatie: echtgenoot van

OGS0001-2

OGS, Willem van Buren (Algemene akte)
Type Oorlogsgravenstichting, Slachtofferregister
Achternaam: Buren
Tussenvoegsels: van
Voornaam: Willem
Voorletters: W
Beroep: Fabrieksarbeider
Geboorteplaats: Rotterdam
Geboortedatum: 29-1-1889
Overlijdensplaats: Berlijn, D.
Overlijdensdatum: 18-3-1943
Begraafplaats: Nederlands ereveld te Frankfurt am Main, D.
Gemeente: Frankfurt am Main
Land: B.R.D.
Vak: B
Rij: 9
Nummer: 5
Oorlogsgravenstichting

BSH0003-2

Huwelijksregister Lambertus van Vreeswijk X Wilhelmina van der Velden (Algemene akte)
Aktedatum: 1831
Type BS Huwelijksregister
Archiefnaam: Gemeenteacrhief Rotterdam
Archief: Rotterdam Akte Jaar 1831
Inventarisnr.: Nummer a126
Link n aar pagina van Gemeentearchief Rotterdam

AB0011-2

Vrijstelling Militie Lambertus van Vreeswijk (Algemene akte)
Aktedatum: 26 apr 1981
Type Algemene bron
De Staadsraad, Gouverneur van ZUIDHOLLAND, verklaart
dat Lambertus van Vreeswijk
geboren te Rotterdam, den 9 augustus 1798
van beroep Huisknecht
zoon van Lambertus (overleden)
en van Elizabeth Reuvekamp (overleden)
binnen de Gemeente van Rotterdam, 13e kant:1e Kl
voor de Nationale Militie is ingeschreven; dat aan hem, bij de loting, ten
deelgevallen zijnde het nommer 15 hij vervolgens door den Militie-
Raad, zitting gehouden hebbende te Rotterdam
uit hoofde van lichaamsgebreken Finaal
is vrijgesteld
Gegeven in 's Gravenhage, den 26 April 1831
De staadsraad, Gouverneur voornoemd,
Signalement
Lengte 1 el, 5 palm, 9 duim, - streep
Aangezicht ovaal
Voorhoofd Rond
Ogen Blauw
Neus Ordinair
Mond Ordinair
Kin Rond
Haar Bruin
Wenkbrauwen Bruin
Merkbare tekenen mist het linker oog
Handtekening heeft verklaard niet te kunnen schrijven
Geregistreerd nr 1299

ER0001-2

Extract Doopregister Lambertus van Vreeswijk (Algemene akte)
Type Extract Register
soort register: Doop
omschrijving soort: Ned Hervormde Gemeente Rotterdam
naam wethouder: Hoffmans
naam president: Zwellengrebels
: Hoffmans
: Zwellengrebel
Uit het doop register van de Ned. Hervormde gemeente binnen deze stad.
is geextraheerd dat op den vierden (4) augustus
des jaars zeventienhonderdachtennegentig (1798)
is geboren
Lambertus
zoon van Lambertus van Vreeswijk
en van Elisabeth Reuvekamp

BSO0003-2

BS Overlijdensregister Lambertus van Vreeswijk (Algemene akte)
Aktedatum: 1832
Type BS Overlijdensregister
Archiefnaam: Gemeente Archief Rotterdam
Archief: Overlijdensboeken
Inventarisnr.: C111
Nummer 2963
-----------------------------------------------------------------
Op heden den drie en twintigsten September achttien honderd een en tachtig, zijn voor ons Ambtenaar v an den Burgerlijken Stand der gemeente Rotterdam, verschenen:
Carel Lodewijk Seelaar oud Zeventig jaren, van beroep bedienaar en Theodorus Waterreus oud eenenzestig j aren, van beroep bedienaar beide alhier wonende geen verwanten van na te noemen overledene, welke ons h ebben verklaard, dat op deneenentwintigste dezer des namiddags ten twee ure, in een huis aan de Jufferstraat a lhier, is overleden:
Lambertus van Vreeswijk.
In den ouderdom van drieŽntachtig jaren, geboren en wonende alhier, zonder beroep, weduwenaar van Wilhelmina v an der Velden, zoon van Nicolaas van Vreeswijk, naam der moeder onbekend, beide overleden.
En hebben wij hiervan deze akte opgemaakt, welke na voorlezing is onderteekend door ons en de aangevers.


BSO0004-2

BS Overlijdensregister Wilhelmina van der Velden (Algemene akte)
Aktedatum: 1832
Type BS Overlijdensregister
Archiefnaam: Gemeente Archief Rotterdam
Archief: Overlijdensarchief
Inventarisnr.: E104
Nummer 3476
----------------------------------------
Op heden den Eenendertigsten October achttien honderd vier en zeventig, zijn voor ons Ambtenaar van d en Burgerlijken Stand van Rotterdam, in het huis der Gemeente, verschenen:
Jacobus Vola, van beroep bedienaar oud dertig jaren, wonende Lange Warande, bekende van de na te noemen o verledene, en Johannes Hendrikus Verberne van beroep bedienaar oud zesendertig jaren, wonende Crispijnlaan b ekende van de na te noemenoverledene, welke mij hebben verklaard, dat op den dertigsten dezer des voormiddags t en vier ure, in het huis staande in de Jufferstraat, is overleden:
Wilhelmina van der Velden.
Oud eenenzeventig jaren en vijf maanden, huisvrouw van Lambertus van Vreeswijk, zonder beroep, geboren te R ees in Duitschland en wonende alhier.
Dochter van Theodorus van der Velden en Anna Reijnders beide te Rees voornoemd overleden.
En heb ik hiervan deze akte opgemaakt, welke na voorlezing door mij en de aangevers is onderteekend.


BSO0005-2

BS Overlijdensregister Immetje Hilgers (Algemene akte)
Aktedatum: 1883
Type BS Overlijdensregister
Archiefnaam: Gemeente Archief Rotterdam
Archief: Overlijdensregister
Inventarisnr.: B18
Nummer 1294
---------------------------------------
Op heden den Eenendertigsten Maart achttien honderd drie en tachtig, zijn voor ons Ambtenaar van den B urgerlijken Stand der gemeente Rotterdam, verschenen:
Willem van Oostendorp oud veertig jaren, van beroep bedienaar en Jacob Wiarda oud zestig jaren, van b eroep bedienaar beide alhier wonende geen verwanten van natenoemen overledene, welke ons hebben verklaard, d at op den negenentwintigstendezer des namiddags ten negen ure, in een huis aan de Krattesteeg alhier, is o verleden:
Immetje Hilgers.
In den ouderdom van eenenzeventig jaren, geboren te Delfshaven en wonende alhier, zonder beroep, ongehuwd.
Dochter van Hendrikus Hilgers en Cornelia Houtman beide alhier overleden.
En hebben wij hiervan deze akte opgemaakt, welke na voorlezing is onderteekend door ons en de aangevers.