Bronnen Bronnen
Bronnen

AB0012-2

Geboortekaartje Jolanda Denise Mook (Algemene akte)
Aktedatum: 8 feb 1969
Type Algemene bron
veld 1: Datum: 8 februari
veld 2: Tijd : 21:55 u
veld 3: gewicht : 6 pond
Datum: 8 februari
Tijd: 21.55 u
Gewicht 6 pond
Met blijdschap geven wij U kennis van de geboorte van onze Dochter Jolanda Denise
Ouders:
HC Mook
YC Mook- v Vreeswijk

IDK001-2

Identiteitskaart Jolanda Mook (Algemene akte)
Type Identiteitskaart of paspoort
Nationaliteit/Nationality: Nederlandse
Documentnummer/Documentno: IF3810126
Naam/Surname: Mook
Voornamen/Given Names: Jolanda Denise
Geboortedatum/Date of Birth: 08 FEB/FEB 1969
Geboorteplaats/Place of Birth: Rotterdam
Lengte/Height: 1,60 m
Geslacht/Sex: V/F
Pers. Nummer/Pers. no.: XXXXXXXXX
Instantie/Authority: Burgemeester van Capelle aan den IJssel
Afgiftedatum/Date of Issue: 25 JUL/JUL 2006
Geldig tot/Date of Expire: 25 JUL/JUL 2011

AB0016-2

Geboortekaartje Danielle Mook (Algemene akte)
Aktedatum: 14 mrt 1972
Type Algemene bron
Met blijdschap geven wij U kennis van de geboorte van onze dochter Danielle Debora
Datum 14 maart
Tijd 22.52 u
Gewicht 3200 gr
Ouders
H.C. Mook
YC Mook-van Vreeswijk
Jolanda

IDK002-2

Identiteitskaart Ian van Es (Algemene akte)
Type Identiteitskaart of paspoort
Nationaliteit/Nationality: Nederlandse
Documentnummer/Documentno: IF3776738
Naam/Surname: van Es
Voornamen/Given Names: Ian Matthew
Geboortedatum/Date of Birth: 22 OKT/OCT 1996
Geboorteplaats/Place of Birth: Capelle aan den IJssel
Lengte/Height: 1,49 m
Geslacht/Sex: M
Pers. Nummer/Pers. no.: XXXXXXXXX
Instantie/Authority: Burgemeester van Capelle aan den IJssel
Afgiftedatum/Date of Issue: 25 JUL/JUL 2006
Geldig tot/Date of Expire: 25 JUL/JUL 2011

PL0002-2

Persoonslijst Yvonne Christine van Vreeswijk (Algemene akte)
Aktedatum: 12 jun 2007
Type Persoonslijst
CBG Refnr.: 0558939- 81391

PK0010-2

Persoonskaart Johannes Gadellaa (Algemene akte)
Aktedatum: 12 jun 2007
Type Persoonskaart
Akte: 49
Vergel. datum: 19390310
Achterkant (J/N): J

PK0011-2

Persoonskaart Willem van Vreeswijk (Algemene akte)
Aktedatum: 12 jun 2007
Type Persoonskaart
Akte: 7779
Vergel. datum: 11-12-1942
Achterkant (J/N): J

PK0012-2

Persoonskaart Nicolaas Jacobus van Vreeswijk (Algemene akte)
Aktedatum: 12 jun 2007
Type Persoonskaart
Akte: 4297
Vergel. datum: 1-10-1942
Achterkant (J/N): n

PK0013-2

Persoonskaart Wilhelmus Theodorus van Es (Algemene akte)
Aktedatum: 12 jun 2007
Type Persoonskaart
Akte: 181
Vergel. datum: 30 Nov 1943
Achterkant (J/N): J

PK0014-2

Persoonskaart Theodorus Wilhelmus van Es (Algemene akte)
Aktedatum: 12 jun 2007
Type Persoonskaart
Akte: 1577
Vergel. datum: 20-11-1937
Achterkant (J/N): J

T001-2

Trouwboek Willem van Es Trijntje van der Haak (Algemene akte)
Aktedatum: 1771
Type Trouwboek
Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Utrecht
Archief: DTB Teckop
Inventarisnr.: 592, 593
Gezindte: Rooms katholiek
- Teckop, doopregister RK 1733 -1812 (592)
- Teckop, dopen RK 1789-1811 afschrift (593)
- Teckop, huwelijksregister RK 1771-1781, 1793-1801 (592)
VAN PAPIER NAAR DIGITAAL
Een initiatief van Hans den Braber en Herman de Wit
ter bevordering van het online brengen van genealogisch bronmateriaal.


BSO0006-2

BS Overlijden Maria Johanna Proveniers (Algemene akte)
Aktedatum: 1915
Type BS Overlijdensregister
Archiefnaam: Gemeentearchief Rotterdam
Archief: Overlijden Burgelijke Stand
Inventarisnr.: 597
Heden zes Februari negentien honderd vijftien verschenen voor mij, Ambtenaar van den burgelijken s tand van Rotterdam: Hendrik Davids, oud zevenenveertig jaren, lijkbezorger, wonende < I>alhier en JohannesAdrianus van Leusden, oud tweeendertig jaren, scheepsroeier, w onende alhier, die verklaarden, dat op vijf Februari dezes jaars, des namiddags te < I>drie uur, West Zeedijk nummer zevenenzeventiga, alhier is overleden: Maria Johanna Proveniers, o ud tachtig jaren, geboren en wonende alhier, zonder beroep, weduwe van Hendrikus Hilgers, dochter van H enricus Adrianus Proveniers en Maria Johanna Kamerbeek, beiden overleden.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

BSO0007-2

BS Overlijdenregister Lambertus van Vreeswijk (Algemene akte)
Aktedatum: 1813
Type BS Overlijdensregister
Archiefnaam: Gemeentearchief Rotterdam
Archief: Overlijdensregister Burgelijke stand
In het jaar Een Duizend agt Honderd dertien den Zestienden December des middags zijn voor ons Mr Marianus H aag provisioneel gecommitteerd tot dewaarneming van den Civilen Staat der Stad Rotterdam, gecompareerd:
Hendrik Dekker, oud Zevenendertig jaren, tegelbakker
en
Johannes van Beek, oud negenendertig jaren sjouwer
Wonende heden in de Blom Steeg inden Raamstraat nr 407 enzijnde geburen van nagenoemde Lambertus van Vreeswijk.
dewelken ons verklaarden dat op den dertienden dezer, des namiddags ten vijf uur, inzeker huis staande in de B lomsteeg 407, in den ouderdom van zevenenvijftig jaren is overleden Lambertus van Vreeswijk echtgenoot v an Elisabeth Reuvekamp zijndegeweest koetsier, geboren te Vianen en gedomiliceerd alhier
Wiens vader Jacobus van Vreeswijk zijnde geweest boerenarbeider te Jutphaas en wiens moeder, welkers naam a an de declaranten is onbekend te Vianen respective zijn overleden
En heeft Dekker, deze acte van overlijden


ab0013-2

overlijdensadvertentie Willem Jochums Walstra Leeuwarder courant 20-9-1825 (Algemene akte)
Aktedatum: 20 sep 1825
Type Algemene bron
Heden morgen omstreeks drie uren, trof mij en mijne kinderen, de allergevoeligste flag des levens, door h et verliessen van mijn dierbare echtgenoot, WILLEM JOCHUMS WALSTRA, na een langdurig verval van krachten, in d en ouderdom van circa drieen vijftig jaren, en na eene echtverbintenis van 25 jaren, in leven Beurtschipper v an Leeuwarden op Amsterdam,
Leeuwarden, den 18 September 1825.
JOHANNA PIETERS RIJKS,
wed. WILLEM JOCHUMS WALSTRA.

www002-2

Website Erik van de Velde (Algemene akte)
Type Website
URL: http://home.wanadoo.nl/korvel/vons/
Naam website: Genealogie site van Erik van de Velde
Genealogie site van Erik van de Velde Genealogie s ite van Erik van de Velde

GL00034-2

geboorte Johannes Jacobus de Bakker (Algemene akte)
Type Genlias
Archiefnaam: Brabants Historisch Informatie Centrum
Deel/Akte: 17
Detail resultaat: (Kind)
Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum
Algemeen Toegangnr: 50.128
Gemeente: Oudenbosch
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 17
Kind Johannes Jacobus de Bakker
Geboortedatum: 28-02-1861
Geboorteplaats: Oudenbosch
Vader Johannes Gerardus de Bakker
Moeder Cornelia Maes

GL00035-2

huwelijk Johannes Jacobus de Bakker (Algemene akte)
Aktedatum: 20 jan 1883
Type Genlias
Archiefnaam: Brabants Historisch Informatie Centrum
Deel/Akte: 4
Inventarisnr.: 3986
Detail resultaat: (Bruidegom)
Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum
Algemeen Toegangnr: 50.083
Inventarisnr: 3986
Gemeente: 's-Hertogenbosch
Soort akte: huwelijk
Aktenummer: 4
Datum: 20-01-1883
Bruidegom Johannes Jacobus de Bakker
Geboortedatum: 28-02-1861
Geboorteplaats: Oudenbosch
Bruid Antonia Verhoeven
Geboortedatum: 17-02-1864
Geboorteplaats: 's-Hertogenbosch
Vader bruidegom Joannes Gerardus de Bakker
Moeder bruidegom Cornelia Maas
Vader bruid Hendrik Verhoeven
Moeder bruid Petronella van Rooij
Nadere informatie Akte bevat meer informatie over naamwijzigin

GL00036-2

huwelijk Petrus Johannes de Bakker (Algemene akte)
Aktedatum: 8 okt 1883
Type Genlias
Archiefnaam: Brabants Historisch Informatie Centrum
Deel/Akte: 20
Inventarisnr.: 6206
Detail resultaat: (Bruidegom)
Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum
Algemeen Toegangnr: 50.128
Inventarisnr: 6206
Gemeente: Oudenbosch
Soort akte: huwelijk
Aktenummer: 20
Datum: 08-10-1883
Bruidegom Petrus Johannes de Bakker
Geboorteplaats: Oudenbosch
Bruid Cornelia Rommers
Geboorteplaats: Oudenbosch
Vader bruidegom Johannes Gerardus de Bakker
Moeder bruidegom Cornelia Maas
Vader bruid Gerardus Rommers
Moeder bruid Geertruida Jongeneelen
Nadere informatie Akte bevat meer informatie.

GL00037-2

scheidingsakte Petrus Johannes de Bakker (Algemene akte)
Aktedatum: 27 sep 1900
Type Genlias
Archiefnaam: Brabants Historisch Informatie Centrum
Deel/Akte: 29
Inventarisnr.: 6207
Detail resultaat: (Bruidegom)
Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum
Algemeen Toegangnr: 50.128
Inventarisnr: 6207
Gemeente: Oudenbosch
Soort akte: huwelijk
Aktenummer: 29
Datum: 27-09-1900
Bruidegom Petrus Johannes de Bakker
Bruid Cornelia Rommers
Vader bruidegom
Moeder bruidegom
Vader bruid
Moeder bruid
Nadere informatie Akte van scheiding

GL00038-2

huwelijk Leonardus Disco (Algemene akte)
Aktedatum: 2 aug 1883
Type Genlias
Archiefnaam: Brabants Historisch Informatie Centrum
Deel/Akte: 47
Inventarisnr.: 548
Detail resultaat: (Vader bruid)
Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum
Algemeen Toegangnr: 50.014
Inventarisnr: 548
Gemeente: Bergen op Zoom
Soort akte: huwelijk
Aktenummer: 47
Datum: 02-08-1883
Bruidegom Leonardus Disco
Geboorteplaats: Bergen op Zoom
Bruid Anna Petronella de Bakker
Geboorteplaats: Bergen op Zoom
Vader bruidegom Jacobus Disco
Moeder bruidegom Catharina Philippina van den Broek
Vader bruid Petrus Johannes de Bakker
Moeder bruid Cornelia Somers
Nadere informatie Akte bevat meer informatie