Website van $boomnaam$
Foppe Jacobs
Foppe Jacobs, Soldaat / Soldier (1690).

tr. (Sytske ongeveer 19 jaar oud) te Leeuwarden op 14 dec 1690
met

Sytske Hendricks2, dr. van Hendrick Pyters en ?? ??, ged. te Leeuwarden op 23 jul 16711, tr. (1) met Foppe Jacobs2, zn. van Jacob Harmens (Soldaat / Soldier (1665)) en Grietje Jans.
Dit is de enige Foppe Jacobs. Huwelijk: Foppe Jacobs, soldaat, afkomst ig van [niet vermeld] gehuwd met S ytske Hendricks, afkomstig van Leeuw arden. Ondertrouw 29 november 1690, trouwen 14 december 1690 te Leeuwa r den (Historisch CentrumLeeuwarden, database trouw- en ondertrouwboek en 1594-1812). [Een andere Foppe J acobs werd begraven op 25 november 1 691 op het Oldehoofsterkerkhof].
Dit is de enige Foppe Jacobs. Huwelijk: Foppe Jacobs, soldaat, afkomst ig van [niet vermeld] gehuwd met Sytske Hendricks, afkomstig van Leeuw arden. Ondertrouw 29 november 1690, trouwen 14 december 1690 te Leeuwa rden (Historisch Centrum Leeuwarden, database trouw- en ondertrouwboek en 1594-1812). In de database NH Dopen Leeuwarden 1603-1811 komen vers chillende Sytske Hendricks voor: 13 april 1670, 24 december 1671 e n 5 augustus 1681 kinderen van Hendrick Daniels. Alle Sytskes worden i n de database aangeduid als 'man', maar dit is wellicht fout. Aangenom en dat dit steeds dezelfde Hendrick Danils is, en dat de eerste twe e dochters Sytske jong zijn overleden, blijkt de in 1681 geboren docht er te jong om in 1690 te trouwen. Waarschijnlijk is dit de juiste pers oon: Sytske Hendricks, dochter van Hendrick Pyters, gedoopt 23 juli 16 71 (Historisch Centrum Leeuwarden, database NH Dopen Leeuwarden 1603-1 811). Haar kinderen zijn dan vernoemd naar zowel haar vader als grootv ader. Dit is de enige Foppe Jacobs. Huwelijk: Foppe Jacobs, soldaat, afkomst ig van [niet vermeld] gehuwd met S ytske Hendricks, afkomstig van Leeuw arden. Ondertrouw 29 november 1690, trouwen 14 december 1690 te Leeuwa r den (Historisch CentrumLeeuwarden, database trouw- en ondertrouwboek en 1594-1812). In de database NH D open Leeuwarden 1603-1811 komen vers chillende Sytske Hendricks voor: 13 april 1670, 24 december 1671 e n 5 a ugustus 1681 kinderen van Hendrick Daniels. AlleSytskes worden i n de database aangeduid als 'man', maar d it is wellicht fout. Aangenom en dat dit steeds dezelfde Hendrick Danils is, en dat de eerste twe e dochters S ytske jong zijn overleden, blijkt de in 1681 geboren docht er te jong omin 1690 te trouwen. Waarschijnlijk is d it de juiste pers oon: Sytske Hendricks, dochter van Hendrick Pyters, gedoopt 23 juli 16 71 (Historisch C entrum Leeuwarden, database NH Dopen Leeuwarden 1603-1 811). Haar kinderen zijn dan vernoemd naarzowel h aar vader als grootv ader.
Foppe Jacobs en Sytske Hendricks
Ondertrouw 29 november 1690 te Leeuwarden (Nederlands Hervormd). Uit dit huwelijk een dochter.

Bronnen:
1.Historisch Centrum Leeuwarden, database NH Dopen Leeuwarden 1603-1811 (SO59), Type: Algemene bron,
2.Uitgezocht door Peter L. Meininger, september 2003 (SO105), Type: Algemene bron,
3.Historisch Centrum Leeuwarden, database trouw- en ondertrouwboeken 1594-1812 (SO143), Type: Algemene bron,


Grietje Jans
Grietje Grietie Jans Jans Grietie Jans.

tr. te Leeuwarden op 9 jul 1665
met

Jacob Harmens, Soldaat / Soldier (1665).
Het enige huwelijk tussen 1637 en 1668 van een Jacob Harmens in de database trouw- en ondertrouwboeken L eeuwarden 1594-1812 is het volgende : Jacob Harmens, soldaat, gehuwd met Grietie Jans. Ondertrouw 17 juni 1 665, trouwen 9 juli 1665(Historisch Centrum Leeuwarden, database trouw- en ondertrouwboeken 1594-1812). G edoopte kinderen van een Jacob Harmens zijn: Foppe Jacobs (17 oktober 1669), Antie Jacobs (17 jun i 1670), J an Jacobs (6 september 1671) en Hans Jacobs (1 oktober1671 ) [moeder nergens vermeld]. Uit deze data b lijkt dat er meer dan n Jacob Harmens moet zijn!
Het enige huwelijk tussen 1637 en 1668 van een Jacob Harmens in de dat abase trouw- en ondertrouwboeken L eeuwarden 1594-1812 is het volgende : Jacob Harmens, soldaat, gehuwd met Grietie Jans. Ondertrouw 17 jun i 1 665, trouwen 9 juli 1665(Historisch Centrum Leeuwarden, database t rouw- en ondertrouwboeken 1594-1812).
Jacob Harmens en Grietje Jans
Ondertrouw 17 juni 1665 te Leeuwarden (Nederlands Hervormd)

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Foppe     


Jacob Harmens
Jacob Harmens, Soldaat / Soldier (1665).

tr. te Leeuwarden op 9 jul 1665
met

Grietje Grietie Jans Jans Grietie Jans.
Het enige huwelijk tussen 1637 en 1668 van een Jacob Harmens in de database trouw- en ondertrouwboeken L eeuwarden 1594-1812 is het volgende : Jacob Harmens, soldaat, gehuwd met Grietie Jans. Ondertrouw 17 juni 1 665, trouwen 9 juli 1665(Historisch Centrum Leeuwarden, database trouw- en ondertrouwboeken 1594-1812). G edoopte kinderen van een Jacob Harmens zijn: Foppe Jacobs (17 oktober 1669), Antie Jacobs (17 jun i 1670), J an Jacobs (6 september 1671) en Hans Jacobs (1 oktober1671 ) [moeder nergens vermeld]. Uit deze data b lijkt dat er meer dan n Jacob Harmens moet zijn!
Het enige huwelijk tussen 1637 en 1668 van een Jacob Harmens in de dat abase trouw- en ondertrouwboeken L eeuwarden 1594-1812 is het volgende : Jacob Harmens, soldaat, gehuwd met Grietie Jans. Ondertrouw 17 jun i 1 665, trouwen 9 juli 1665(Historisch Centrum Leeuwarden, database t rouw- en ondertrouwboeken 1594-1812).
Jacob Harmens en Grietje Jans
Ondertrouw 17 juni 1665 te Leeuwarden (Nederlands Hervormd)

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Foppe     


Anna Coenraadsdr
Anna Anna Coenraads Coenraadsdr Anna Coenraads.

relatie
met

Pieter Pieter VELD Veldt Pieter VELD


Pieter Veldt
Pieter Pieter VELD Veldt Pieter VELD.

relatie
met

Anna Anna Coenraads Coenraadsdr Anna Coenraads


Sibilla Kortholtz
Sibilla Sibilla CORTHEUS
Sibillia KORTHOUWERS Kortholtz Sibilla CORTHEUS
Sibillia KORTHOUWERS.

relatie
met

Lambertus Lambertus MERREWIJK van Marwijk Lambertus MERREWIJK


Lambertus van Marwijk
Lambertus Lambertus MERREWIJK van Marwijk Lambertus MERREWIJK.

relatie
met

Sibilla Sibilla CORTHEUS
Sibillia KORTHOUWERS Kortholtz Sibilla CORTHEUS
Sibillia KORTHOUWERS


Berber Harmensdr
Berber Berber Harmens Harmensdr Berber Harmens.

relatie
met

Bernardus Woutersz Bernardus Wouters PANHUIS Panhuis Bernardus Wouters PANHUIS


Bernardus Woutersz Panhuis
Bernardus Woutersz Bernardus Wouters PANHUIS Panhuis Bernardus Wouters PANHUIS.

relatie
met

Berber Berber Harmens Harmensdr Berber Harmens